Πισίνα διάστασης 4,00μx4,00μ (Κωδ. Έργου: 248)

Πισίνα διάστασης 4,00μx4,00μ (Κωδ. Έργου: 248)

Πισίνα με επιχείλιο από μπεζ τσιμεντοκονία και σκάλα τεταρτημόριο.

Share