Πισίνα διαστάσεων 4,80μx9,60μ με skimmer (κωδ. έργου: 121)

Πισίνα διαστάσεων 4,80μx9,60μ με skimmer (κωδ. έργου: 121)

Επένδυση με liner. Κατασκευασμένη με πάνελ πολυεθυλενίου.

Share