Πισίνα διαστάσεων 3.00μx7.00μ με skimmer (κωδ. έργου: 132)

Πισίνα διαστάσεων 3.00μx7.00μ με skimmer (κωδ. έργου: 132)

Πισίνα Ακανόνιστου σχήματος με σκάλα εισόδου.

Επένδυση με ψηφίδα και επιχείλιο μάρμαρο California.

 

Share