Πισίνα διαστάσεων 12,00μx5,00μ (Κωδ. Έργου 284)

Πισίνα διαστάσεων 12,00μx5,00μ (Κωδ. Έργου 284)

Πισίνα με χτιστή σκάλα τεταρτημόριο, χωρίς επιχείλιο, με υπερχείλιση infinity από τη μια πλευρά και μπεζ τσιμεντοκονία

Share